SD säger nej till nedläggning av Burlövs brandstation - Sverigedemokraterna Malmö

SD säger nej till nedläggning av Burlövs brandstation

Rickard Åhman-Persson

På fredagen den 12 juni beslutade Räddningstjänsten Syds direktion att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja processen och närmare granska för- och nackdelar med att avveckla Burlövs brandstation. Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut och lämnade in en skriftlig reservation.

Burlöv är den kommun som under 2019 växte mest befolkningsmässigt i hela Sverige. Kommunen förtätas och Räddningstjänsten Syd ser en trend i att antalet larm ökar inom kommunen. Därför menar Sverigedemokraterna att det är märkligt att inriktningen är att lägga ner Burlövs brandstation.

En brandstation är en del av den service som varje svensk ska kunna förvänta sig av det offentliga. Sverigedemokraterna anser att Burlöv även fortsättningsvis ska ha en brandstation.

Sverigedemokraterna gör en bedömning att det inte finns mycket som talar för att en avveckling av brandstationen i Burlöv skulle gynna invånarna i Räddningstjänsten Syds geografiska område.

Dessutom är en avveckling av brandstationen i Burlöv inte förankrad bland medlemskommunerna. Besparingen utreds innan Räddningstjänsten Syds ekonomiska förutsättningar är fastslagna.

Räddningstjänsten_Syd_2020_06_12_res_inriktningsbeslut_avveckling_av_brandstationen_i_Burlöv