SD underkänner utredning om avveckling av Burlövs brandstation - Sverigedemokraterna Malmö

SD underkänner utredning om avveckling av Burlövs brandstation

Rickard Åhman-Persson

Sverigedemokraterna yrkade idag avslag på att godkänna en utredning om konsekvenserna av en avveckling av brandstationen i Burlöv. Utredningen behandlades på Räddningstjänsten Syds direktions sammanträde.

Sverigedemokraterna uppfattade att konsekvensanalysen av avvecklingen av Burlövs brandstation förminskade nackdelarna med att lägga ner Burlövs brandstation.

I tidigare underlag hade det lyfts fram att en nedläggning av Burlövs brandstation var en kortsiktig besparing men långsiktigt tvivelaktigt eftersom Burlöv är expansivt med storstadsbebyggelse och utbyggnad av fyra spår. Detta stod inte med i den utredning som behandlades idag.

Sverigedemokraterna var redan från början emot en utredning där utgångspunkten var att avveckla Burlövs brandstation.

I sin reservation till Räddningstjänsten Syds direktion skriver Sverigedemokraterna att följande aspekter saknades i rapporten:

  • De långsiktiga konsekvenserna av en nedläggning.
  • Fördjupning i hur tryggheten i Burlöv påverkas av en nedläggning av brandstationen.
  • Mer om den ökade belastningen på andra brandstationer när man lägger ner Burlövs brandstation.
  • De politiska konsekvenserna för Räddningstjänsten Syd av att man lägger ner Burlövs brandstation.
  • Mer om hur brandstationen bidrar till samhället i Burlöv.

Rickard Åhman-Persson (SD), ledamot i Räddningstjänsten Syds direktion, kommenterar:

Den rapport vi fick idag liknar mer en opinionstext som argumenterar för nedläggningen av Burlövs brandstation. Medlemskommunerna har inte kommit överens om hur hög medlemsavgiften ska vara och redan är Socialdemokraterna igång och lägger ner brandstationer. Det är oansvarigt att lägga ner brandstationen i Burlöv när befolkningen i Burlöv ökar. Sverigedemokraterna kommer fortsätta arbeta för att burlövsborna ska behålla sin brandstation. När befolkningen ökar behöver man bygga ut räddningstjänsten, inte montera ner den.

Räddningstjänsten_Syd_2020_08_28_Reservation_Godkänna_utredningen_konsekvenser_av_en_avveckling_av_brandstationen_i_Burlöv