SD vill underlätta användandet av motorfordon under pandemin - Sverigedemokraterna Malmö

SD vill underlätta användandet av motorfordon under pandemin

Stefan Plath

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår en tillfällig sänkning av parkeringsavgifterna med 50% från och med senast december 2020 till och med maj 2021. Vi vill också att förvaltningen ser över möjligheten till totalt avgiftsfri parkering i hela Malmö under helgen med syftet att stärka Malmös Cityhandel och övrig verksamhet.

Det är viktigt att fler människor använder sig av bilen när myndigheterna avråder människor från att åka kollektivt.

Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Tekniska nämnden, kommenterar:

Nu måste Malmös styrande politiker avstå från sin bilfientlighet och låta människor hantera denna pandemi på bästa sätt. Ingen ska behöva åka kollektivt för att man känner att alternativet är för dyrt. 

TN motorfordon initiativ