Skolk ska inte leda till höjt ekonomiskt bistånd - Sverigedemokraterna Malmö

Skolk ska inte leda till höjt ekonomiskt bistånd

16__

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man uppmanar socialtjänsten att betona föräldraansvaret och föräldrarnas försörjningsskyldighet i sina styrdokument om ekonomiskt bistånd.

Sverigedemokraterna lyfter upp exempel från andra kommuner som har en starkare betoning på föräldraansvar och föräldrarnas försörjningsskyldighet i sina riktlinjer till ekonomiskt bistånd. Sverigedemokraterna menar att ett stärkt föräldraansvar behövs för att undvika att skolk i gymnasieskolan belönas med höjt ekonomiskt bistånd, vilket förekommer i Malmö

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

Vi lämnar in en motion där vi kräver förtydliganden i riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Det behövs för att undvika situationer där socialtjänsten belönar föräldrarnas passivitet genom höjt ekonomiskt bistånd. Låter man sitt barn skolka är det andra insatser som behövs än höjt ekonomiskt bistånd. Detta måste framgå tydligt i riktlinjerna till ekonomiskt bistånd.

motion_till_kommunfullmäktige betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd