Skydd mot covid-19 inom äldreomsorgen - Sverigedemokraterna Malmö

Skydd mot covid-19 inom äldreomsorgen

Ilvars Hansson

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till hälsa- vård- och omsorgsnämnden med förslaget om att nämnden ska ställa sig bakom principen att alla medarbetare som arbetar nära brukare ska ha tillgång till skyddsutrustning och att de får denna tillgång så fort nödvändig skyddsutrustning finns tillgänglig.

Malmö stads hälsa- vård- och omsorgsförvaltning följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att personalen ska ha skyddsutrustning först när det finns risk att någon vid ett äldreboende är smittad av covid-19.

Initiativtagarna Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) menar att det inte alltid går att märka vilka som är smittade då vissa som är smittade inte visar några symptom. Det finns även smittade som upplever så milda symptom att de inte uppfattar att de skulle kunna bära på smittan. Därmed är det säkrare att personalen alltid har tillgång till skyddsutrustning på arbetsplatsen.

Ilvars Hansson (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kommenterar:

Skydd måste finnas om någon känner sig osäker på sin egen situation. Tillgång till skyddsutrustning är även ett sätt att hindra smittan från att spridas på våra äldreboenden, där de mest utsatta grupperna för smittan finns.

Nämndinitiativ för skydd mot Covid 19