Skydda riskgrupper bland personal i LSS-boenden - Sverigedemokraterna Malmö

Skydda riskgrupper bland personal i LSS-boenden

Lisbeth Persson-Ekström

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till funktionsstödsnämnden där initiativtagaren och gruppledaren Lisbeth Persson-Ekström (SD) föreslår att personal inom funktionsstödsförvaltningen som tillhör riskgrupperna och som arbetar nära brukarna, ska beviljas ledighet med bibehållen lön.

Lisbeth Persson-Ekström (SD) menar att det är farligt för personal som tillhör riskgrupper att jobba på LSS-boenden under corona-tider eftersom det inte går att hålla människor på armlängds avstånd i ett boende eller i de rum/lägenheter som finns.

Lisbeth Persson-Ekström (SD), gruppledare för SD i funktionsstödsnämnden, kommenterar:

Vi inom politiken tar försiktighetsåtgärder för att inte smittas, genom distansmöten och möten där färre personer deltar. De som arbetar med våra funktionsvarierade och tillhör riskgrupper får arbeta nära andra människor och riskera sina liv. Det är inte rättvist.

Nämndsinitiativ Funktionsstödsnämnden O