Stärk möjligheterna för Malmös företagare under covid-19 - Sverigedemokraterna Malmö

Stärk möjligheterna för Malmös företagare under covid-19

05

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen med flera förslag för att underlätta de ekonomiska svårigheter som uppkommit för Malmös företagare:

  • Tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
  • Erbjuda företag avgiftsfria avbokningar av kommunala anläggningar.
  • Tidigareläggning av kommunens investeringar och inköp.
  • Nämnder ska föra dialog med sina leverantörer om att inte begära vite till de företag som inte kan leverera med anledning av covid-19.

Covid-19 är ett ständigt återkommande problem för Malmös småföretagare. Vi kan inte veta med säkerhet hur länge denna kris kommer att pågå, inte heller dess framtida omfattning eller hur den kommer att utveckla sig. Det som vi kan arbeta för, är att lätta på företagens kostnader gentemot kommunen och därmed bidra till att komplettera de åtgärder som redan har tagits.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Kommunen har befogenhet inom många områden där vi kan ta beslut som underlättar företagens svåra situation. Det finns ingen anledning att vi ska avstå från att ta dessa beslut. Malmös styre behöver göra mer. Det här är en extraordinär situation. Efter denna kris kommer många företag kunna stå på egna men nu är det viktigt att vi politiker lägger fram förslag som ser till att företagen håller ut.

Åtgärder för Malmö under covid-19 till KS Olsson