Stopp för kommunal finansiering av svartuthyrning - Sverigedemokraterna Malmö

Stopp för kommunal finansiering av svartuthyrning

16__

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som syftar till att hindra socialtjänsten från att bevilja ekonomiskt bistånd till personer som olovligen hyr i andrahand.

För att kunna hyra ut sin bostad i andrahand behöver lägenhetsinnehavaren hyresvärdens/bostadsrättsföreningens/hyresnämndens godkännande. Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till vräkning utan varning. Om man hyr ut i andra hand utan tillåtelse och samtidigt tar ut en alltför hög hyra kan man dömas till fängelsestraff.

Idag finns det ingenting som hindrar socialtjänsten i Malmö från att bevilja ekonomiskt bistånd till personer som olovligen hyr i andrahand. Det innebär i praktiken att en del av svartuthyrningen i Malmö finansieras av Malmöbornas skattemedel.

I stadsrevisionens fördjupade granskning om ekonomiskt bistånd framkommer det att socialtjänsten har beviljat bistånd för boende även om de har varit olovliga.

Sverigedemokraterna menar att Malmöbornas skattemedel inte ska användas för att finansiera en svart bostadsmarknad som skapar en otrygg tillvaro och förvärrar Malmös sociala problem.

Magnus Olsson, oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

Skattemedel ska stärka välfärden, inte försvaga den. Dessutom har svartuthyrning blivit ett sätt för nyanlända att flytta till Malmö och ta del av välfärden. Det är en ohållbar situation.

 

ingen_kommunal_finansering_av_svartuthyrning