Strama åt det ekonomiska biståndet - Sverigedemokraterna Malmö

Strama åt det ekonomiska biståndet

93

Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som syftar till att strama åt det ekonomiska biståndet genom att göra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd mer tydligt och detaljerat. Motionären hämtar exempel från andra kommuner som i sina riktlinjer tydligt skriver vad skälig levnadsnivå innebär och när och hur ekonomiskt bistånd ska betalas ut.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

Vi måste ha mer politisk styrning över det ekonomiska biståndet. Socialtjänstlagen är en ramlag och hur den tolkas är ett kommunalt ansvar. Här måste förtroendevalda kunna påverka mer. Det kan vi göra genom att förtydliga riktlinjerna för ekonomiskt bistånd, så att det inte finns utrymme att göra en alltför generös tolkning vid beviljande av ekonomiskt bistånd. 

förtydligande av en skälig levnadsnivå