Svar på frågor från Cykla i Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Svar på frågor från Cykla i Malmö

SD Malmö_logo_Högupplöst

1.       Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
I vårt trafikpolitiska program nämner vi vikten av att de olika trafikslagen ska samspela med varandra och att det ena inte ska ses som viktigare än det andra. Cykling är för oss en viktig del för hur människor kan ta sig fram i Malmö, precis som de andra olika typerna av trafikslag.

2.       Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
Vi ser positivt på att fler cyklar, men ser det inte som ett politiskt självändamål.

3.       Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
Malmö är en bra stad för cyklister och blev 2017 utsedd till världens 5:e bästa cykelstad.

4.       Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?
Vi vill förbättra underhållet av befintligga cykelbanor och vid nybyggnation ska cykelbanor vara en del av planeringen i arbetet.

5.       Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
Nej, bilister upplever redan idag att det är svårt att hitta parkeringsplatser i Malmö. Ett sådant beslut skulle göra det ännu svårare för dem. Som vi sade i fråga 1, alla trafikslag måste vara i samklang med varandra. Där det inte finns cykelbanor kan cyklister cykla på vägen och då ska bilister och cyklister har en ömsesidig respekt för varandra.

6.       Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö?
Om behovet finns, ja. Men inte på bekostnad av smalare vägar för bilar.

7.       I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?
Vi menar att det inte är vår uppgift att välja vilket trafikslag människor ska använda. Vissa av dessa resor kan vara att skjutsa sina barn till fotbollsträning, skolan eller för att handla mat. Ofta kanske människor ser bilen som ett bättre alternativ då, andra cykeln. Vi har inget emot att människor väljer det ena trafikslaget före det andra, människor har olika behov och för vissa kanske bilen passar bättre, andra cykeln.

8.       Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter?
Genom att skapa en tryggare stad där föräldrar vågar släppa iväg sina barn på cykel till skola eller fritidsaktiviteter.

9.       Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel?
Egentligen är ju detta problem inte kopplat till cykling utan till att det finns folk i Malmö som vill stjäla cyklar. På många mindre orter kring Malmö kan du ställa din cykel utan att låsa fast den ”i” något utan att den försvinner. Men givetvis ska det finnas en möjlighet att ställa cyklar i cykelställ på ställen som många cyklar till.

10.   Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
Det är extremt oklart eftersom detta är kopplat till hur mycket nybyggnation som kommer genomföras i Malmö.