Svenska kyrkan måste motverka kristofobin i Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Svenska kyrkan måste motverka kristofobin i Malmö

93

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige om att undersöka och åtgärda kristofobin i Malmö. Motionärerna föreslår att Svenska kyrkan ska genomföra en enkätundersökning om kristofobi i Malmö, samt upprätta en handlingsplan mot kristofobi.

Motionärerna föreslår att detta ska genomföras i samarbete mellan Svenska kyrkan i Malmö och andra kyrkosamfund i Malmö.

Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar motionen:

Med tanke på den vandalisering vi sett av Västra Skrävlinge kyrka och den systematiska vandalisering vi ser på våra kyrkogårdar, är det här ett område som Svenska kyrkan måste arbeta med. Tyvärr finns det ett agg mot kristen kultur bland vissa grupper och Svenska kyrkan i Malmö kan inte vara passiv medan det kristna kulturarvet vandaliseras. 

Motion kristofobi