Svenska kyrkan: Sverigedemokraternas budgetreservation 2021 till Malmö pastorat - Sverigedemokraterna Malmö

Svenska kyrkan: Sverigedemokraternas budgetreservation 2021 till Malmö pastorat

93

Sverigedemokraterna presenterar den budgetreservation som ska lämnas in till kyrkofullmäktige som alternativ till det budgetförslag som Socialdemokraterna och POSK har föreslagit. Malmö pastorats budget ska fastställas den 5 november.

Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar budgetreservationen:

Sverigedemokraterna är den enda nomineringsgruppen i Malmö pastorat som lämnar in en alternativbudget istället för att stödja Socialdemokraternas budget. Vi ser en krympande kyrka med expanderande personalkostnader. Vi ser en organisation som inte tar tillvara de frivilliga krafter som finns inom kyrkan. Vi ser vandalisering av våra kyrkogårdar och misskötsel av det kulturarv som kyrkan förvaltar. Det är dessa saker som vi väljer att uppmärksamma i vår budgetreservation. Det är viktigt att det finns riktiga alternativ till Socialdemokraterna inom kyrkopolitiken.