Sverigedemokraterna vill se mer studiero i Malmös skolor - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna vill se mer studiero i Malmös skolor

SD Malmö_logo_Högupplöst

Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in två motioner till kommunfullmäktige där de presenterar flera förslag på hur man kan främja studiero i Malmös skolor.

Förslagen är följande:

  • Att med stöd i Skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja studiero.
  • Årligen redogöra för ansvariga skolnämnder de ordningsregler som finns i Malmös grundskolor och gymnasieskolor.
  • Årlig konferens för skolpersonal där man lyfter upp lärarnas befogenheter samt betonar vikten av studiero inom utbildningsväsendet.
  • Möjlighet för vidareutbildning för skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap.
  • Ansvariga skolnämnder ska utreda hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads grundskolor och gymnasieskolor.

Sverigedemokraterna menar att de ansvariga skolnämnderna behöver en större insyn i hur skolor arbetar med att främja studiero samtidigt som lärare och skolledare behöver mer stöd i sitt arbete med att minska stöket.

Genom sina förslag vill Sverigedemokraterna göra studiero till en prioriterad fråga. De ordningsomdömen som Sverigedemokraterna föreslår ska vara kopplade till de ordningsregler som redan finns på skolorna. Sverigedemokraterna menar att dessa ordningsomdömen kommer göra det lättare för eleverna att förstå vilket beteende som är önskvärt i skolan.

Jörgen Grubb (SD), ledamot i kommunfullmäktige kommenterar:

Jag ser det som högst relevant att i Malmö, snarast möjligt införa ordningsomdömen eftersom vi har ganska stora problem med ordningen i vissa skolor och klasser. Ordningsomdömen ger en tydlig signal om att förbättring krävs om vi ska ha en hög kvalité i våra skolor. Vi vill gärna gå ett steg längre med ordningsomdömen i betyget, vilket även företagare jag pratat med önskar, då de behöver detta som stöd vid anställningar. På sikt önskar jag att vi inte behöver ordningsomdömen eller ordningsbetyg, men där är vi inte idag, tyvärr. 

skolmotioner