Sverigedemokraternas budget för Malmö 2018 | Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraternas budget för Malmö 2018

Pressmeddelande
2017-11-10

För mer information kontakta:
Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 0709-130799


Sverigedemokraternas budgetreservation 2018

Idag presenterar Sverigedemokraterna vår budget för Malmö stad 2018. De stora vinnarna i vår budget är arbetande Malmöbor, äldre och skolan. Vi har också en satsning för ett tryggare Malmö på 100 miljoner kronor, dubbelt så stor satsning som den styrande minoriteten. Bortsätt från indexerade prisjusteringar och förändrad demografi genomför vi satsningar och omprioriteringar på nästan 600 miljoner kronor.

I budgeten satsar vi, förutom investeringar, demografiuppräkning och indexuppräkning hela 125 miljoner kronor på skolan, vilket är en satsning som är över 100 miljoner större än den styrande minoritetens. Inte minst handlar det om pengar för att hantera det underskott som skapats av de styrande partierna. Detta innebär förstärkningar till elevhälsan, stödpersonal åt rektorer och lärare, resursförsäkringar för grundskola- och grundsärskola autism samt stora satsningar på Komvux och SFI för att nämna några.

Vad gäller vård- och omsorg satsar vi 115 miljoner kronor på detta område. Där sänker vi maxtaxan från äldreomsorgen med 272 kronor från dagens 2044 kr till 1772 kr. Vi inför också helt fria bussresor för personer som är 70 år eller äldre inom Malmö. Den största satsningen inom detta område är en resursförstärkning på 45 miljoner kronor för att förhindra försämrad kvalitet i verksamheten. Dessa 115 miljoner kronor kan jämföras med de styrande partiernas 20 miljoner extra till vård- och omsorg.

Sverigedemokraterna vill ha ordning och reda i Malmö stads ekonomi, vi väljer därför att år 2018 ha ett överskottsmål på 1 % vilket är 0,25 % högre än vad den styrande minoriteten S och MP föreslår. Vi menar att vi senast 2019 behöver ha ett överskottsmål på 2 %. Vi sänker skatten med 20 öre och vi menar att detta sänder en viktig signal till Malmös skattebetalare att det ska löna sig att arbeta. Malmö har redan idag ett problem med att de som arbetar i staden väljer att i hög utsträckning inte bo i Malmö. Blir vi dessutom en högskattekommun kommer situationen bli än värre för Malmöborna.

Våra största besparingar gör vi inom kostnaden för försörjningsstöd. En utredning från riksdagens utredningstjänst (SOU 2008:74) menar att så mycket som var femte bidragskrona kan vara felaktigt utbetalad, dels på grund av slarv men även på grund av fusk. Malmö stads revisorskollegium lyfter samma problematik i sin granskningsrapport försörjningsstöd 2016. Vi satsar därför 30 miljoner på att anställa mer personal för att staden ska bli bättre på att kontrollera utbetalningar. Samtidigt menar vi också att Malmö strikt ska tillämpa riksnormen för utbetalning av ekonomiskt bistånd mer och inte betala ut mer än vad lagen kräver.

Vi sparar också in på kulturen i Malmö, idag satsar Malmö stad 60 % mer än jämförbara kommuner på kulturen och kulturnämnden har en budget på närmre en halv miljard.  Där sparar vi in drygt 60 miljoner kronor.

Sverigedemokraternas budgetreservation är en satsning på det som gör Malmö starkt. Utbildning, fortbildning, arbete, näringsliv, föreningsliv och de äldre som under hela sitt liv bidragit till att göra Malmö till en bättre stad. Vi satsar 200 miljoner mer än den styrande minoriteten på skolan och våra äldre, dubbelt så mycket på tryggheten samtidigt som vi sänker skatten med 20 öre. Vi hoppas att detta ska sända en tydlig signal till Malmöbor och blivande Malmöbor att Malmö är en stad att räkna med även i framtiden.


Magnus Olsson kommenterar:

”Sverigedemokraterna har genom åren gjort stora satsningar på trygghetsskapande åtgärder och på våra äldre Malmöbor. När vi nu tar del av övriga partiers budgetförslag kan vi konstatera att de förslagen och satsningar har fått gehör, dock inte full ut, men i alla fall i rätt riktning.”

”Migrationspolitiken är först och främst en fråga för rikspolitiken men även Malmö stad kan göra skärpningar och förändringar som gör Malmö mindre intressant för migranter i alla dess former. Vi vill helt enkelt styra bort bidragstagare och hemlösa nyanlända från Malmö.”

”Vår budget innehåller en tydlig röd tråd vad gäller satsningar, omprioriteringar och besparingar”, säger Magnus Olsson kommunalråd SD Malmö.
En sammanställning av våra satsningar och besparingar hittar ni på sidan 18-19 i  PDF-filen.

Magnus Olsson, kommunalråd (SD)

 

Skånskan – SD: Sänk skatten och spara på kulturen

Sydsvenskan – SD i Malmö vill sänka skatten och satsa på äldre

 

Sverigedemokraterna – Budgetreservation 2018