Sverigedemokraternas budget för Malmö 2019 - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraternas budget för Malmö 2019

SD Malmö_logo_Högupplöst

Pressmeddelande
2018-06-08

För mer information kontakta:
Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99


Sverigedemokraternas budgetreservation 2019

De stora vinnarna i vår budget är de Malmöbor som arbetar, våra äldre som har arbetat samt våra unga som i framtiden kommer arbeta. Det är i stora drag en budget för de Malmöbor som gör rätt för sig i vår stad.

I budgeten satsar vi, förutom investeringar, demografiuppräkning och indexuppräkning hela 100 miljoner kronor för ett tryggare Malmö. Det handlar om ökad kameraövervakning, ökad tillsynsverksamhet, fler ordningsvakter samt fler gatu- och parkförvaltare. Vi ger också stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för hur staden på ett effektivt sätt ska kunna förvalta, riva och exploatera områden i Malmö med en hög grad av kriminell verksamhet.

Skolan får, förutom nyinvesteringar, full täckning för såväl demografiuppräkning som pris- och löneindex. Utöver detta gör vi ett tillskott på ytterligare 59 miljoner kronor till grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, vilket är drygt 20 miljoner mer stadens rödgröna minoritetsstyre.

Malmös äldre är prioriterade i vårt budgetförslag. Förutom avgiftsfria bussresor för alla över 70 år enligt Helsingborgsmodellen sänker vi maxtaxan inom äldreomsorgen med 272 kronor för att våra äldre ska få mer pengar i plånboken. Förutom nyinvesteringar, full täckning för såväl demografiuppräkning som pris- och löneindex, får Hälsa- vård och omsorgsnämnden ett tillskott på sammanlagt 34 miljoner kronor.

För stadens skattebetalare kan vi gladeligen meddela att vi även i detta budgetförslag avser sänka skatten i Malmö med 20 öre per intjänad 100-lapp. Vi menar att detta sänder en viktig signal till både dagens Malmöbor och framtidens, att i vår stad ska det löna sig att arbeta. Vi har redan idag ett problem med att personer som arbetar i Malmö väljer att bosätta sig utanför staden, om vi dessutom går mot att bli en högskattekommun kan följderna för staden bli katastrofala.

Som ett seriöst politiskt parti måste man prioritera och kan helt enkelt inte ge allt åt alla. Vår största besparing görs inom försörjningsstödet där vi sparar in 240 miljoner kronor, vilket är något mer än de 150 miljoner som den styrande minoriteten menar att de kan spara.

Vi menar att vi strikt måste följa riksnormen och inte heller betala ut försörjningsstöd till illegala migranter. Vi inför Landskronamodellen vilket kommer få färre bidragstagare att söka sig till Malmö. Vi har en satsning på yrkes-SFI för att få fler invandrare i arbete och stärker både Komvux och studie- och yrkesvägledningen. Detta kombinerat med att införa Trelleborgsmodellen där målet med den sociala hjälpen är att få ut människor i arbete, samt införandet av ett återvändarcenter i Malmö för att öka den frivilliga återvandringen, tror vi kommer sänka både stadens kostnader för ekonomiskt bistånd och hemlöshet rejält.

Vi sparar också in på kulturen i Malmö, idag satsar Malmö stad 60 % mer än jämförbara kommuner på kulturen och kulturnämnden har en budget på närmre en halv miljard.  Där sparar vi in drygt 80 miljoner kronor. Vi ser hellre att dessa resurser spenderas i välfärdens kärna, d.v.s. inom skolan, vården och omsorgen i Malmö.

Sverigedemokraternas budgetreservation är en satsning på det som gör Malmö starkt. Utbildning, fortbildning, arbete, näringsliv, föreningsliv och de äldre som under hela sitt liv bidragit till att göra Malmö till en bättre stad. Vi hoppas att detta ska sända en tydlig signal till Malmöbor och blivande Malmöbor att Malmö är en stad att räkna med även i framtiden.

 

Magnus Olsson kommenterar:

– ”Vi Sverigedemokrater lovar inte allt åt alla. Men vi lovar att prioritera skötsamma och hårt arbetande Malmöbor före illegala migranter som uppbär försörjningsstöd. Som enda parti i Malmö väljer vi att sänka skatten och gör samtdigt flera satsningar på välfärdens kärna och för ett tryggare Malmö. I vårt kommande valmanifest kommer vi att presentera fler förslag och löften till Malmöborna”, säger Magnus Olsson – Kommunalråd (SD) Malmö.

Sverigedemokraterna – Budgetreservation 2019