Sverigedemokraternas budgetreservation 2019 - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraternas budgetreservation 2019

05

För mer information kontakta:
Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 november lämnade Sverigedemokraterna in en budgetreservation. I Sverigedemokraternas budgetreservation som är Sverigedemokraternas förslag till budget för kommunen, görs bl.a. följande satsningar:

 

Återvändarcenter i Malmö för att stödja migranter att frivilligt återvända till sina hemländer.

80 miljoners satsning på fler ordningsvakter för att göra Malmö tryggare.

Gratis kollektivtrafik för Malmös 70+.

Återställa avsmalnade gator.

40 miljoner kr på olika trygghetssatsningar.

Förstärkt studie- och yrkesvägledning.

Mer stödpersonal i skolan för att avlasta lärarna.

Förstärkt vuxenutbildning.

Mindre storlek på barngrupperna i förskolan.

Förstärkning av anhörigstödet.

Stärka arbetet mot hedersförtryck.

 

Magnus Olsson kommenterar:

– Sverigedemokraternas budgetförslag innehåller stora satsningar på trygghet, våra äldre och utbildningsverksamheterna. Satsningar på välfärdens kärna och för ett Malmö där vi minskar utanförskapet. I Sverigedemokraternas Malmö vill vi prioritera skötsamma och laglydiga Malmöbor som varje dag gör sitt yttersta för att bidra till vår gemensamma välfärd.

Budgeten i sin helhet går att ladda ner här: Budgetreservation 2019

 

Magnus Olsson (SD), kommunalråd