Sverigedemokraternas förslag för en tryggare Oxie - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraternas förslag för en tryggare Oxie

SD Malmö_logo_Högupplöst

Bilbränderna i Oxie får aldrig accepteras.

Igår kväll så krävde Oxieborna:

– Kameraövervakning vid skolgårdar

– Klippta häckar

– Mer polisiär närvaro

Kommunen borde omedelbart sätta igång och arbeta för att tillgodose dessa krav. En dialog ska föras med Oxieborna fram tills dess att trygghetskrisen i Oxie är avslutad.

Sverigedemokraterna i Malmö vill:

– Införa tydliga riktlinjer för hur skolgårdar ska användas efter skoltid för att undvika att skolgårdar blir en plats för aktörer som skapar otrygghet.

– Ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.

– Inrätta ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och civilsamhället samverkar för att förebygga brott.

– Göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.

– Uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper.

– Malmö stad ska använda ordningsvakter som i samarbete med polisen förebygger brott i kommunen.

– Stödja förebyggande arbete som genomförs av civilsamhället.

Att de styrande politikerna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte fanns på plats igår kväll när mer än 100 Oxiebor ville diskutera trygghet är skandalöst. Att lokalen var så liten att flera fick vända vid dörren är bedrövligt. Att mikrofonerna inte fungerade är oacceptabelt.

Sverigedemokraterna vill fortsätta dialogen med Oxieborna. Vi är beredda att komma till möten eller fika ifall Oxiebor bjuder in oss. För att bjuda in oss mejla: malmo@sd.se