innerstaden | Sverigedemokraterna Malmö

Nyheter taggade med ‘innerstaden’

 • Särskilt yttrande

  Stadsområdesnämnd Innerstaden, 2014-09-24   Ärende 2 : Delårsrapport 2-2014   SOFI 2014-24     Särskilt Yttrande     Den av förvaltningen tidigare...

  0
 • Särskilt yttrande

  Stadsområdesnämnd Innerstaden, 2014-05-28   Ärende 13 Remiss angående Plan för kvinnofrid    SOFI 2014-275     Särskilt Yttrande  Efter noggrann genomläsning...

  0
 • Reservation

    Stadsområdesnämnd Innerstaden, 2013-12-11 Ärende  11  SOFI-2013-274   Korttidsenheternas organisering                                             Reservation    Kommunstyrelsen önskar ett förslag om vem som...

  0
 • Reservation

  Stadsområdesnämnd Innerstaden Ärende:  SOFI-2013-193     Översyn taxor och avgifter inom vård och omsorg                                                                                            i Malmö stad 2013     Reservation ...

  0
 • Reservation

  Reservation   Stadsområde Innerstaden, 2013-07-01 Ärende nr: § 3     Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskott och...

  0
 • Reservation

  Reservation   Stadsområde Innerstaden, 2013-07-01 Ärende nr: § 5 Val av stadsområdesnämndens representanter i Innerstadens Pensionärsråd respektive Ungdomsråd   ...

  0