reservation | Sverigedemokraterna Malmö

Nyheter taggade med ‘reservation’

 • Reservation

  Reservation Ärende: 22 TN-2014-1626 Förenklad åtgärdsstudie (ÅVS) Malmö för kollektivtrafik i stråken Lindängen – Västra Hamnen och Stenkällan –...

  0
 • Reservation

  Reservation   Fritidsförvaltning 2014-10-30 Ärende: FRI-2014-1478   Utvärdering av bidragsmodell för Folkets Hus föreningar   I detta ärende behandlar...

  0
 • Reservation

  Reservation   Grundskoleförvaltningen 2014-10-23 Ärende: § 3    GRF-2014-8544   Remiss – En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg...

  0
 • Reservation

  Reservation Malmö Kulturnämnd den 21 oktober 2014 Ärende: Nr 10 Mångfaldsrekrytering Kulturförvaltningen Kulturförvaltningen har idag ca 14% av sina...

  0
 • Reservation

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-10-16. Ärende: SBN-2014-1254 PP 6044 Planprogram för Törnrosen och del av Örtagården i Rosengård. Reservation. Ärendet...

  0
 • Reservation

  Reservation   Ärende: Gymnasie o vux-utb nämnden 2014-09-22 nr 9 Yttrande remiss arbetskläder   Majoriteten föreslår att remissen om...

  0
 • Reservation

  Reservation   Ärende: Gymnasie o vux-utb nämnden 2014-09-22 :nr 8 Motion från Eva Bertz (FP) avseende krav på motprestation...

  0
 • Reservation

  Reservation Ärende: 32 TN-2014-147 Gångstråksplan Sverigedemokraterna anser det vara positivt att vi har ett program som visar riktlinjer för...

  0
 • Reservation

  Servicenämnden i Malmö, 2014-09-23. Ärende: Nr 12.2 . Handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa Reservation Det är utmärkt att...

  0
 • Reservation

  Då var vi igång med det politiska arbetet i Malmö och beslut ska tas, denna gång var det våra...

  0