stadsbyggnadsnämnden | Sverigedemokraterna Malmö

Nyheter taggade med ‘stadsbyggnadsnämnden’

 • Reservation

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-10-16. Ärende: SBN-2014-1254 PP 6044 Planprogram för Törnrosen och del av Örtagården i Rosengård. Reservation. Ärendet...

  0
 • Särskilt yttrande

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-10-16. Ärende: SBN-2014-1086 Malmöinitiativet skydda Lundavägens koloniområde. Särskilt yttrande. Sverigedemokraterna vill klargöra sin ståndpunkt i ärendet...

  0
 • Reservation

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-10-16. Ärende: SBN-2014-1248 Förenklad åtgärdsvalsstudie Malmö för kollektivtrafiken i stråken Lindängen- V Hamnen och Stenkällan V...

  0
 • Särskilt yttrande

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-10-16. Ärende: SBN-2014-146 DP 5303 Detaljplan för nordvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn. Särskilt yttrande....

  0
 • Särskilt yttrande

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö, 2014-09-18.   Ärende 8. Handlingsplan för bostadsförsörjning 2014. SBN – 2014-1157.   SÄRSKILT YTTRANDE.   Sverigedemokraterna...

  0
 • Reservation

  Då var vi igång med det politiska arbetet i Malmö och beslut ska tas, denna gång var det våra...

  0
 • Särskilt Yttrande

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö, 2014-02-20. SÄRSKILT YTTRANDE.     Ärende: B5, Remiss från Revisorskollegiet angående rapport – stadens arbete med...

  0
 • Särskilt Yttrande

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-02-20. Ärende: Remiss från Revisorskollegiet angående stadens miljöarbete i Malmö stad Dnr2014-01502 Särskilt yttrande. Rapporten innehåller...

  0
 • Reservation

  Varsågoda att ta del av en reservation från våra SD-politiker i stadsbyggnadsnämnden……….   Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-01-21. Ärende: Nybyggnad...

  0