tekniska nämnden | Sverigedemokraterna Malmö

Nyheter taggade med ‘tekniska nämnden’

 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande Ärende: 24 TN-2014-1746 Uppdragsbeskrivning Långsiktig kollektivtrafikstrategi Sverigedemokraterna anser att den rödgröna majoritetens långsiktiga planering för kollektivtrafiken utgår...

  0
 • Reservation

  Reservation Ärende: 22 TN-2014-1626 Förenklad åtgärdsstudie (ÅVS) Malmö för kollektivtrafik i stråken Lindängen – Västra Hamnen och Stenkällan –...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande Ärende: 10 TN-2014-1548 Åtgärdsplan för gatukontoret till följd av Delårsrapport 2 2014 Vi Sverigedemokrater finner det anmärkningsvärt...

  0
 • Särskilt yttrande

  Våra representanter i Tekniska nämnden har lämnat in ett yttrande om Malmös delårsrapport nummer två och för dig som...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande Ärende: 9A TN-2014-1467 Delårsrapport 2 2014, fastighetskontoret Sverigedemokraterna anser att jämställdhet med lika lön för lika arbete...

  0
 • Reservation

  Reservation Ärende: 32 TN-2014-147 Gångstråksplan Sverigedemokraterna anser det vara positivt att vi har ett program som visar riktlinjer för...

  0
 • Reservation

  Reservation Ärende: 7 TN-2014-873 Ansökan från Odlingsnätverket Seved – Stadsodlingskoordinator på Sofielund Sverigedemokraterna är mycket positiva till stadsodling och...

  0
 • Reservation

  Reservation  Ärende: 6 TN-2014-1078 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 (STK-2014-798) Vi Sverigedemokrater kan inte ställa oss bakom tekniska nämndens yttrande...

  0
 • Reservation

  Reservation Ärende: 7 TN-2014-873 Ansökan från Odlingsnätverket Seved – Stadsodlingskoordinator på Sofielund Sverigedemokraterna är mycket positiva till stadsodling och...

  0
 • Reservation

  Reservation Ärende: 8 TN-2014-596 Handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i Malmö stad 2014-2017 (SRN-2014-100) Sverigedemokraterna har en mycket...

  0