tekniskanämnden | Sverigedemokraterna Malmö

Nyheter taggade med ‘tekniskanämnden’

 • Särskilt Yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: 13 TN-FK-2013-00531, TN-GK-2013-00519 Objektsgodkännande detaljplan Södra Vattensparken DP 5290 Behovet av parkeringsplatser för bil har...

  0
 • Särskilt Yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: 10B TN-GK-2012-00227 Årsanalys 2013 – gatukontoret   Vi Sverigedemokrater ställer oss helt bakom en jämställdhetsplan...

  0
 • Särskilt Yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: 10A TN-FK-2012-00157 Årsanalys 2013 med uppföljning av mål och uppdrag   Sverigedemokraterna tycker att jämställdhet med...

  0
 • Särskilt Yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: 15 TN-FK-2013-00299 Försäljning av fastigheten Hermod 1 i Hyllie, Malmö. (Projektnummer 7018)   Enligt avtal...

  0
 • Reservation

    Reservation     Ärende: 7 Dnr TN-GK-2011-00195, TN-GK-2014-00012 Rosenträdgården i Rosengård Sverigedemokraterna yrkade på avslag till förmån för vår...

  0
 • Reservation

  Reservation   Ärende: 33 Dnr TN-GK-2013-00703 Val av representanter till referensgrupp för utvärdering inför inköp av parkeringsautomater   Sverigedemokraterna yrkade...

  0
 • Reservation

  Reservation   Ärende: 31 TN-GK-2010-00956, TN-GK-2011-01393 Deltagande med option i Skånetrafikens upphandling av spårvagnar   Sverigedemokraterna blickar framåt med öppna...

  0