väster | Sverigedemokraterna Malmö

Nyheter taggade med ‘väster’

 • Reservation

  Stadsområdesnämnd Väster, 2013-12-18. Ärende: 2, Internbudget – Verksamhet och Ekonomi 2014.   RESERVATION.    Med hänvisning till Sverigedemokraternas eget...

  0
 • Reservation

  Stadsområdesnämnd Väster, 2013-12-18. Ärende 10, Malmö Stads möjligheter för anslutning till finskt förvaltningsområde.   RESERVATION.   Till det föreliggande förslaget om...

  0
 • Reservation

  Stadsområdesnämnd Väster, 2013-11-27. Ärende: 5, Remiss angående översyn av taxor och avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad...

  0
 • Reservation

  Stadsområdesnämnd Väster i Malmö. 2013-09-25.   Ärende: 11, Uppdrag att inrätta dialoggrupper med inriktning mot brukare och medborgare i...

  0
 • Reservation

  Stadsområdesnämnd Väster, 2013-07-01.   Ärende 4, Inrättande av lokalt pensionärsråd, fastställande av arbetsformer samt val av ledamöter och ersättare...

  0
 • Reservation

  Stadsområdesnämnd Väster, 2013-07-01. Ärende 2, Fastställande av arbetsformer för Stadsområdesnämnd Väster och inrättande av arbetsutskott och myndighetsutskott.   RESERVATION. ...

  0
 • Reservation

  Kommunstyrelsens beredning för Stadsområde Väster, 2013-04-08. Ärende: Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av...

  0
 • Reservation

  Kommunstyrelsens beredning för Stadsområde Väster. Ärende: Utredning av ändrad organisation för LSS-verksamheter.     Reservation.   Från stadskontoret har...

  0
 • Reservation

  Förslag till budgetskrivelse 2014 för den blivande stadsområdesnämnd Väster. KS-KOM 2013-00211.   Ärende: Budgetskrivelse 2014.   RESERVATION.   Malmö är...

  0