Tid för reflektion del 3 | Sverigedemokraterna Malmö

Tid för reflektion del 3

Del 2.……..och nu var vi på väg till Räddningstjänst Syd och stationen som vi styrde kosan mot var den anrika gamla Station Centrum från 1894. Vinden blåste snålt och vänsterpartiets ungdomsförbund stod mer eller mindre maskerade och skrek när vi anlände. Pressen var där och dokumenterade ett vänsterungdomstycke nutidshistoria. Namn på en protestlista mot vårt besök var producerad dagen till ära och det har kommit till vår kännedom att man kunnat skönja namn som Kalle Anka, Donald  Duck, Muse pigg och diverse andra fiktiva personligheter. Listan var nämnd i positiva ordalag i Räddningstjänst Syds intranät av verksamhetsbesökets huvudföredragshållare. Det var inte ett helhjärtat positivt välkomnande.

Brandmannen ”Erik” Anders hade samlat namnen på listan mot vårt besök och denna dag när partiledaren för ett riksdagsparti gjorde entré hade ”Erik”Anders kört iväg och gömt både sig själv och Malmö stads brandbilar på okänd ort. Löjets skimmer av denna omogna handling drog till en början ner lite på glädjen över vårt besök och de brandmän med mer demokratiskt kynnelag skakade sitt huvud. Brandmän från Jägersro Brandstation var beredda att bistå med brandbilar inför vårt versamhetsbesök.

Vi mottogs av en blandad delegation som tillsammans skulle räta ut som dom sa, om partiets felaktiga uttalande om brandmannarekryteringen och så bjöds vi att sitta ner. Dessa representanter från Räddningstjänst Syd hjälptes åt att informera om sitt arbete i malmöbornas tjänst. Vi fick höra om brandmannayrkets historik och fram till våra dagar. ”Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle” och man använder sig av förkortningen RIB-Räddning I Beredskap och man ska stödja rädda och utveckla. Det preventiva arbetet för Räddningstjänst Syd är ett mycket viktigt arbete. Det kändes mycket bra.

Boktips fick vi med oss och ett av dessa tips var om boken ” Boken om oss” Skånsk räddningstjänst har fått lära sig att kommunicera på nya sätt på grund av att vi på kort tid fått en helt annan befolkningssammansättning och nu kom vi in på området ”Social oro”. Där satt vi och lyssnade till redogörelse om social oro medan vänsterextrema stod utanför fönsterna och skrek diverse grova oförskämdheter. Det kändes stundtals surrealistiskt.Brandbil på väg hem

I brandmannayrkets 100-åriga historia från att alltid vara välkommen till den relativt nya fientliga bemötandet har gjort att kårens arbetssätt har förändrats. Orsaker som nämndes var ungdomsbus, kulturkrockar, gäng/kriminalitet, proffessionella demonstranter/aktivister, fotboll, rockkonserter och gäng. Brytpunkten kom vid moskébranden 2003 då det rådde kaos, hot och en allmän oreda. Många män strömmade till som har moskén som sin kyrka och dom ville hjälpa till på sina egna vis. Det kallas kulturkrock.

Det kallades för kulturkrockar och räddningstjänsten har fått lära sig att kommunicera och vad vi förstod även anställt medarbetare med rötter i andra kulturer och som på andra kulturers vis informerar och lär ut att räddningstjänst räddar. Det informeras på sfi och på migrationsverket på ”deras eget språk” och av Brand och Säkerhetsvärden fick vi veta att vi skulle förstå ”att ha respekt för de andra med”. Han var även av den åsikten att ”För smaklig mat behövs många kryddor” och att kulturkrockarna inte endast var invandrare som stod för ”krockarna” utan även pensionärer (!?) Boktips: ” Det är inte stenarna som gör ont”

Med smärtsam röst blev vi påminda om den gången då man avbröt en pågående insats. Vi fick höra om oroliga boende i den del av Rosengård där det brann mycket och som nu (då) var rädda att brandkåren inte skulle komma ifall det behövdes och vi fick höra om det mediala drevet mot brandmännen. Det hade varit en svår tid för barndmännen men vi i partiet var av den åsikten att folk i allmänhet förstod deras hårda situation.

Vad var det nu för dessinformation och direkta lögner som vårt parti för vidare? Vi fick en korrigering för…”Räddningstjänst Syd har INTE gett avkall på de fysiska kraven när man utbildar och anställer medarbetare som  i kris ska rädda oss. Kraven är lika hårda nu som då. Mångfald är bra och man använder sig av positiv särbehandling för att få in mångkultur och mångfald (kvinnor) i kåren. Ingen religion är främmad utan alla religioner är välkomna i kåren och det fick vi se loggor på genom olika religiösa symboler på ”svarta” tavlan.

En medarbetare med mindre muskelmassa har andra kvalifikationer och kan släcka och rädda med andra egenskaper, andra språk än svenska och engelska var meriterande, alla var trygga och glada inom kåren så och de två fackliga representanterna från Kommunal. Vi tackade för oss och passade på att i all hast på vägen ut titta på en brandbil med en väldigt stor vattensug på taket.

Dagen efter sändes från det Sverigedemokratiska kansliet ett tackmejl till de inom Räddningstjänst Syd som fast den vänsterextremistiska och mediala hysteriska turbulensen rakryggat ställt upp för ett demokratiskt samhälle där alla partiledare hälsas välkommen till verksamhetsbesök i skattefinansierad välfärdsverksamhet.

Hej!

Vi vill med detta mejl tacka så mycket för det intressanta och informativa verksamhetsbesöket som vi var på vid anrika brandstation Centrum på Drottninggatan. Det var intressant att få ta del av de olika småföreläsningarna och nu är vi ännu mer rustade att fatta bra politiska beslut.
Det glädjer oss att ert preventiva arbete slagit så väl ut och att ordningen kan återställas bland malmös befolkning med att man åter ser er som en räddare i nöden, det har ni gjort bra och det inger förtroende för framtiden.

En fundering från undertecknad är om att eventuellt anlita Brandkårens Musikkår inför kommande politiska evenemang, det vore underbart att höra er orkester spela vid våra torgmöten.

Obs, förmedla gärna detta tackmejl till dina trevliga medarbetare vid räddningstjänst SYD.

Vänliga hälsningar