Tillgängliggör OB-fritidshem för Malmös skolelever - Sverigedemokraterna Malmö

Tillgängliggör OB-fritidshem för Malmös skolelever

93

Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att tillgängliggöra OB-fritidshem, fritidshem på obekväm arbetstid, för alla elever i Malmös grundskolor. Idag måste en elev vara inskriven på Johannesskolan för att ha tillgång till OB-fritidshem.

Sverigedemokraterna anser att elever borde ha tillgång till OB-fritidshem oavsett vilken grundskola man är inskriven i, och att OB-fritidshem borde innefatta kvällar, nätter och helger.

Många av de elever som får omsorg på obekväm arbetstid i förskolan är även i behov av denna omsorg när de går i grundskolan. Övergången från förskola till grundskola ska inte behöva innebära att varje förälder ska försöka hitta diverse märkliga lösningar på omsorg för sitt barn, vilket skapar stora svårigheter för de Malmöbor som arbetar på obekväm arbetstid. Det finns ett behov av OB-fritidshem i Malmö.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

Sverigedemokraterna är ett parti som står på löntagarnas sida. Idag har vi löntagare som arbetar på obekväma arbetstider och har barn. Det ska gå att kunna kombinera arbete och att ha barn även om man arbetar på obekväma arbetstider.

motion_ob_fritidshem_i_Malmö