Tryggare cykelöverfarter - Sverigedemokraterna Malmö

Tryggare cykelöverfarter

Stefan Plath

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till tekniska nämnden där man efterfrågar en översyn av belysningen vid samtliga cykelöverfarter. SD vill att det ska tillföras mer ljus vid cykelöverfarter där det finns ett sådant behov. SD vill även ha blinkande varningsskyltar för både bilister och cyklister som visar att de närmar sig en utsatt övergång.

Sverigedemokraterna menar att dåligt belysta cykelöverfarter har blivit en säkerhetsrisk för både bilister och framförallt cyklister som har förkörsrätt på cykelbanor. Sverigedemokraternas gruppledare i tekniska nämnden skriver i nämndsinitiativet att det råder begränsad sikt i och med alla träd och att cyklister sällan saktar ner.

Kontaktuppgifter till Sverigedemokraternas gruppledare i tekniska nämnden:

stefan.plath@sd.se

Nämndsinitiativ_cykelövergång