Underlätta transport för hemtjänstpersonal under Covid-19 - Sverigedemokraterna Malmö

Underlätta transport för hemtjänstpersonal under Covid-19

Ilvars Hansson

Sverigedemokraterna har lämnat in två nämndinitiativ till hälsa- vård- och omsorgsnämnden som ämnar att stödja taxinäringen under Covid-19-krisen. Ett av förslagen går ut på att taxibolag ska leverera de varor som hemtjänstpersonalen behöver för att laga mat åt brukarna. Det andra förslaget innebär att hemtjänstpersonal ska transporteras med taxi till brukarnas bostäder.

Initiativtagarna Ilvars Hansson (SD), Michael Hård af Segerstad (SD), Eva Hallén (SD) och Regina Harwigsson (SD) menar att förslagen skulle avlasta hemtjänstpersonalen som just nu är i behov av avlastning. Dessutom gynnas taxinäringen som under Corona-tider både upplever minskad efterfrågan men har även då en överkapacitet som skulle kunna användas för andra ändamål.

Ilvars Hansson (SD), Sverigedemokraternas gruppledare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kommenterar:

Vi är i ett kritiskt läge där serviceverksamheter är hårt drabbade samtidigt som vården av våra äldre behöver mer resurser. Genom att omfördela arbetsuppgifter kan vi bibehålla viss service samtidigt som  vi avlastar en hårt belastad omsorg.

Initiativärende avseende hjälp med matleveranser 20200402-sammanfogad