Uppenbart att SSU och Ung Vänster inte förstår - Sverigedemokraterna Malmö

Uppenbart att SSU och Ung Vänster inte förstår

SD Malmö_logo_Högupplöst

Sverigedemokraterna framförde ett tilläggsyrkande på fritidsnämndens sammanträde idag, i ärendet om bidrag till politiska ungdomsförbund. I tjänsteskrivelsen till ärendet menar fritidsförvaltningen att SSU Malmö har följt fritidsnämndens demokratikrav trots att de bjudit in en salafistisk hatpredikant.

Sverigedemokraterna har markerat att vi inte håller med om denna slutsats och har yrkat att fritidsförvaltningen tar fram ett dokument med tydliga regler och riktlinjer angående kommunala bidrag till politiska ungdomsförbund, i likhet med dokumenten föreningsstöd registernivå 1 – 3, där demokratikraven tydliggörs.

Det är uppenbart att ungdomsförbund som SSU Malmö och Ung Vänster Malmö har haft svårt att förstå reglerna, då de genom vissa arrangemang och beteenden har förkastat demokratiska värderingar. Det är viktigt att fritidsförvaltningen upprättar ett mer pedagogiskt och lättillgängligt dokument som förmedlar och förklarar regelverket, och som är lätt att hänvisa till. Det är även viktigt att detta dokument antas av fritidsnämnden.

Sverigedemokraternas gruppledare i fritidsnämnden Anders Olin kommenterar:

– Vi anser att demokratikraven behöver lyftas men framförallt tydliggöras. Den senaste tidens uppmärksammade händelser i SSU och Ung Vänster visar tydligt på detta. Detta dokument skulle både underlätta för bidragstagarna och givaren och vi ser en stor vinning i detta.

För mer information kontakta:

Nima Gholam Ali Pour
Telefon: 072-391 75 93
Mejl: nima.gholam.ali.pour@sd.se