Upphör med ekonomiskt bistånd till illegala migranter - Sverigedemokraterna Malmö

Upphör med ekonomiskt bistånd till illegala migranter

16__

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige om att Malmö stads socialtjänst ska upphöra att ge ekonomiskt bistånd till illegala migranter.

I motionen skriver Olsson och Gholam Ali Pour att mellan januari till november 2019 beviljades 7,3 miljoner kr i ekonomiskt bistånd till illegala migranter. Dessutom får illegala migranter som har barn samma ekonomiska bistånd som de som har uppehållstillstånd eller är medborgare.

Motionärerna pekar också på det faktum att det inte är lagstiftning som tvingar Malmö stad att bevilja ekonomiskt bistånd till illegala migranter, utan det ekonomiska biståndet till illegala migranter är möjlig på grund av ett politiskt beslut som tagits i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Magnus Olsson, oppositionsråd för SD i Malmö stad, kommenterar:

De flesta Malmöbor blir chockade när de hör att skattemedel betalas ut till människor som inte ens har tillstånd att befinna sig i Sverige. Malmö stad motverkar andra myndigheter och ger de som fått utvisningsbeslut fel signaler. Samtidigt stärks den svarta ekonomin. Ekonomiskt bistånd till illegala migranter är helt enkelt skadligt för Malmö. Nu ger vi de styrande partierna ännu en chans att sätta stopp för detta.