Uppmaning att sluta stödja läromedel som sprider hat - Sverigedemokraterna Malmö

Uppmaning att sluta stödja läromedel som sprider hat

Nima Gholam Ali Pour

Igår behandlade kyrkorådet i Malmö pastorat ett brev om Den Gode Herdens Svenska skola i Betlehem, som enligt brevskrivaren använder sig av läromedel som sprider ett våldsbejakande budskap. Skolan finansieras delvis av kollekt som upptas i kyrkor i Malmö. I brevet fanns flera exempel på dessa läromedel där man hyllar självmordsbombare.

Sverigedemokraterna yrkade att kyrkorådet skulle uppmana samtliga kyrkor i Malmö att upphöra med att samla in kollekt till Den Gode Herdens Svenska skola, tills huvudmannen, Svenska Jerusalemföreningen kan garantera att de läromedel som används av eleverna vid denna skola inte innehåller våldsbejakande budskap eller krigshets.

Sverigedemokraternas yrkande avslogs av kyrkorådet och Sverigedemokraternas ledamot i kyrkorådet, Nima Gholam Ali Pour, lämnade in en reservation.

Nima Gholam Ali Pour kommenterar:

Att Den Gode Herdens Svenska skola måste följa palestinska skolmyndighetens läroplan kan inte fungera som en ursäkt till att man hyllar terrorism. Om denna skola vill fortsätta sprida våldsbejakande budskap så tycker vi sverigedemokrater att de får göra det utan ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan i Malmö.

Klicka på länken för att komma till reservationen: Kyrkorådet 2019-03-25 Reservation Brev angående kollekt

För mer information kontakta:

Nima Gholam Ali Pour

Telefon: 072-3917593

Mejl: nima.gholam.ali.pour@sd.se