Vår politik | Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • PM: Renovera Bunkeflo kyrka

  2018-06-11
  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour (SD) 070-412 53 85

  PM: Renovera Bunkeflo kyrka

  Bunkeflo kyrka som invigdes 11 september 1898 har under en lång tid haft ett stort renoveringsbehov som negligerats av Svenska kyrkan. Alla nomineringsgrupper i Malmö pastorats kyrkoråd, förutom Sverigedemokraterna, anser att renoveringsbehovet kostar för mycket och det har förts diskussioner om att man ska riva kyrkan.

  Efter kyrkovalet så började Sverigedemokraternas nyvalda kyrkofullmäktigegrupp förhålla sig till olika kyrkopolitiska frågor i Malmö pastorat och redan i mars signalerade man genom en reservation i kyrkorådet att pastoratets ledning borde visa större respekt för församlingsbornas andliga och kulturella relation till Bunkeflo kyrka.

  Sedan dess har Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp haft en dialog om Bunkeflo kyrka med förtroendevalda i Bunkeflo verksamhetsråd och tjänstemän på Länsstyrelsen och Lunds stift. Under denna dialog har det kommit fram att det finns ett starkt motstånd mot att riva eller hålla Bunkeflo kyrka stängd och att det finns stora möjligheter att finansiera en renovering av Bunkeflo kyrka.

   

  Efter många samtal med externa aktörer och diskussioner inom Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp har Sverigedemokraterna landat i ett förslag som man lämnat in som en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige:

  • Att uppdra åt kyrkorådet att ta fram en handlingsplan på hur pastoratet kan finansiera renoveringen utav Bunkeflo kyrka.

   

  I motionen framhäver Sverigedemokraterna flera olika finansieringskällor och hur man kan genomföra renoveringen i flera etapper för att inte belasta pastoratets ekonomi.

  • Vi har haft många diskussioner och vi känner att det här är ett pragmatiskt och innovativt förslag som både beaktar pastoratets ekonomi men också åtgärdar de renoveringsbehov som Bunkeflo kyrka har, säger Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp.

   

  Mer info
 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Via denna länk kan du från 13.00 följa dagens kommunfullmäktigesammanträde samt ta del av handlingar.

  Mer info
 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Via denna länk kan du från 13.00 följa dagens kommunfullmäktigesammanträde samt ta del av handlingar.

  Mer info
 • Lokaltidningen: Valenkät Malmö 2018

  Sverigedemokraterna fick i veckan chansen att svara på tre frågor i Lokaltidningen om hur vi vill komma tillrätta med otryggheten, skolproblemen och hur vi ser på infrastrukturen i Malmö. Såhär svarade vi:

   

  Hur ska Malmö komma till rätta med gängkriminaliteten?
  Förutom fler poliser, skärpta straff och utökade åtgärder för polisen från riksnivå, kan Malmö stad på kommunal nivå också bidra. Utökad kameraövervakning, fler kommunala ordningsvakter men framförallt en ökad till- synsverksamhet mot illegala boenden och annan kriminell verksamhet. Vi måste också utvisa betydligt fler kriminella utlänningar.

  Hur ska Malmö komma till rätta med de stora klyftorna i skolresultat mellan olika skolor/områden?
  Kommunen måste se till att det blir ordning och reda och skapa en trygg studiemiljö på skolorna. Krafttag mot hedersproblematik, våldsbejakande extremism och mobbning. Lärare och rektorer måste få avlastning, för en bättre möjlighet till att fokusera på pedagogiken.

  Malmö växer explosionsartat, hur ska man lösa infrastruktur vad gäller trafik, transporter o dyl?
  Den styrande minoritetens politik med avsmalnade vägar och nya bussfiler ökar trängseln i staden. Malmö måste vara en stad för alla trafikslag och infrastrukturut- byggnaden måste ske i symbios med människors olika val av transportmedel. Malmö måste vara en stad även för bilisterna.

   

  Mer info
 • Studiebesök i St. Petri kyrka

  Vår kyrkofullmäktigegrupp var på Studiebesök i vackra St Petri kyrka i Malmö. Kyrkan har anor från 1100-talet men det mesta idag är från senare tid, ca 1300-talet. En stor del är byggd under Skånes danska tid. Således finns även katolska helgon avbildade. Altaruppsatsen i S:t Petri kyrka är norra Europas största i trä, den stod färdig 1611.
  Lite mat åt vår grupp efteråt på en restaurang intill.
  Mer info
 • PM: Socialdemokraternas trygghetssatsning är otillräcklig!

  PM gällande Trygghetssatsning 2018

  2018-01-29
  För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö 070-9130799

  På dagens kommunstyrelsesammanträde beslutades det att genomföra trygghetssatsningen som de styrande partierna lovat att genomföra. Trygghetssatsningen är ett steg i rätt riktning men är på långa vägar inte tillräckligt för att komma tillrätta med vare sig tryggheten eller kriminaliteten i staden.

  Eftersom förslaget innebär att ekonomiska medel ska tillskjutas till olika insatser och för att förslaget trots allt, är ett steg i rätt riktning valde Sverigedemokraterna att bifalla 5 av 6 av förslagen. Förslag nummer 5, att ge ge 1 miljon kronor till Grundskolenämnden för School Early Strengthening system (SESSS), menar vi hade gjort bättre nytta på annat håll. Inte minst därför att vi menar att Trygghetssatsningen saknar tillskjutna medel för utökad kameraövervakning. Just kameraövervakning är staden är något som både polisen och medborgare efterfrågar och vi är besvikna över att den styrande minoriteten väljer att inte prioritera denna fråga högre än vad vi hoppats på. Vår satsning på kommunala ordningsvakter är också något som vi saknar i S och Mp-s förslag.

  Magnus Olsson kommenterar:

  Dessa förslag är bara några av de åtgärder som krävs för att det ska svida i skinnet på de kriminella och då framför allt på de mångkriminella. Malmö stad och de styrande partierna har lite sent om sidor börjat inse att något måste göras. Detta är givetvis bra, men vi får inte tro att enskilda punktinsatser gör skillnad i det långa loppet. Det krävs uthålighet, långsiktighet och framför allt långsiktiga ekonomiska satsningar för att nå resultat, säger Magnus Olsson kommunalråd Sd Malmö.

  Mer info
 • PM: SD Malmö har fastställt sin lista till kommunfullmäktige

  Pressmeddelande 2018-01-29

  För mer information kontakta:
  Jörgen Grubb ordförande SD Malmö 070-760 33 40
  Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö 070-9130799

  PM rörande SD Malmös årsmöte 2018. På mötet närvarade 102 av SD Malmös ca 720 medlemmar. Styrelsen för 2018 valdes enligt valberedningens förslag. Vår ordförande Jörgen Grubb återvaldes. Även Kommunfullmäktige listan inför allmänna valet 2018 antogs enligt valberedningens förslag. Kommunalråd Magnus Olsson blev förstanamn på Kommunfullmäktige listan. Vallistor till Regionfullmäktige beslutas den 25/3 och riksdagslistan den 17/3.

  Jörgen Grubb Ordförande SD Malmö

  Jag är glad att återigen fått förtroendet att som ordförande leda SD Malmö, denna gång under ett valår. Styrelsen i övrigt är identisk med föregående år, vilket känns stabilt nu när vi går in i en period med två viktiga val. Vår lista till kommunfullmäktigevalet känns oerhört spännande! Valberedningen har gjort ett kanonjobb och fått med drygt 56 personer med en mix av erfarenhet, bakgrund, blandande åldrar och kön. Vi kommer att göra vår hittills största satsning inför ett kommunalval i Malmö.

  Magnus Olsson Kommunalråd  SD Malmö

  Jag är oerhört glad och stolt över att få leda Sverigedemokraterna i Malmö under valrörelsen 2018. Jag vill passa på att tacka samtliga av våra politiker i Kommunfullmäktige, nämnder och beredningar som gör ett fantastiskt arbete. Vi kommer självklart även framgent att vara Malmös tydligaste oppositionsparti. Vi har en god sammanhållning och jobbar hårt mot vårt gemensamma mål att bryta Socialdemokraternas snart 24-åriga politiska dominans. Jag kommer att fortsätta driva våra hjärtefrågor inom trygghet, migration, skola och vård o omsorg. Jag vill återskapa ett Malmö präglas av trygghet och välfärd. 2018 kommer att bli Sverigedemokraternas år.

  Vi bifogar topp 20 namnen på vallistan:

  1 Magnus Olsson
  2 Jörgen Grubb
  3 Lisbeth Persson Ekström
  4 Anders Olin
  5 Eva Hallén
  6 Rickard Åhman Persson
  7 Nima Gholam Ali Pour
  8 Stefan Plath
  9 Lars-Johan Hallgren
  10 Anders Pripp
  11 Ilvars Hansson
  12 Anna Isaksson
  13 Michael Hård af Segerstad
  14 Stefan Claesson
  15 Håkan Ask
  16 Patrick Angelin
  17 Nadja Strand
  18 Christer Bengtsson
  19 Alexander Lagerroth
  20 Jane Olin

  Mer info