Vår politik - Sverigedemokraterna Malmö

Vår politik

Vår politik i Malmö

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Kommunstyrelsesammanträde

  Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande vid kommunstyrelsesammanträdet den 19 december.

  Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare

  Mer info
 • Motion om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund

  Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att upprätta demokratikrav för bidrag som fritidsnämnden i Malmö delar ut till politiska ungdomsförbund. Motionen vill ge fritidsnämnden uppdraget att ta fram ett dokument som förklarar regelverket angående kommunala bidrag till politiska ungdomsförbund i Malmö stad. I detta dokument ska det även ingå demokratikrav.

   

  Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund

  Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige

  Mer info
 • Enkel fråga om hemlösheten i Malmö

  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour 072-391 75 93

  Enkel fråga angående hemlösheten i Malmö

  Enligt den senaste hemlöshetskartläggningen har 71 procent av Malmös hemlösa ett annat födelseland än Sverige. Detta är en ökning på 10 procentenheter sedan 2014. Samtidigt är det många med utländskt medborgarskap som är hemlösa i Malmö. Enligt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens delårsrapport kommer även anhöriginvandringen leda till att hemlösheten ökar.

  Att hemlösheten i Malmö stad har blivit ett invandringsproblem beror på att nyanlända har svårt att komma in på bostadsmarknaden i storstäderna, och så kommer det fortsätta vara för en lång tid framöver.

  Kan styret i Malmö stad se till att den strukturella hemlösheten minskar samtidigt som Malmö fortsätter ta emot nyanlända?

  Nima Gholam Ali Pour (SD)

  Mer info
 • Sverigedemokraternas förslag för en tryggare Oxie

  Bilbränderna i Oxie får aldrig accepteras.

  Igår kväll så krävde Oxieborna:

  – Kameraövervakning vid skolgårdar

  – Klippta häckar

  – Mer polisiär närvaro

  Kommunen borde omedelbart sätta igång och arbeta för att tillgodose dessa krav. En dialog ska föras med Oxieborna fram tills dess att trygghetskrisen i Oxie är avslutad.

  Sverigedemokraterna i Malmö vill:

  – Införa tydliga riktlinjer för hur skolgårdar ska användas efter skoltid för att undvika att skolgårdar blir en plats för aktörer som skapar otrygghet.

  – Ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.

  – Inrätta ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och civilsamhället samverkar för att förebygga brott.

  – Göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.

  – Uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper.

  – Malmö stad ska använda ordningsvakter som i samarbete med polisen förebygger brott i kommunen.

  – Stödja förebyggande arbete som genomförs av civilsamhället.

  Att de styrande politikerna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte fanns på plats igår kväll när mer än 100 Oxiebor ville diskutera trygghet är skandalöst. Att lokalen var så liten att flera fick vända vid dörren är bedrövligt. Att mikrofonerna inte fungerade är oacceptabelt.

  Sverigedemokraterna vill fortsätta dialogen med Oxieborna. Vi är beredda att komma till möten eller fika ifall Oxiebor bjuder in oss. För att bjuda in oss mejla: malmo@sd.se

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd och Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Grundskolenämnden.

  Mer info
 • Besök Malmedalen

  Besök MALMEDALEN!

  MALMEDALEN är Malmös egna Almedalen på Rosengård (grönområdet vid Rosengårdskolan).

  Varje dag 17-17.45 kommer det att hållas debatter mellan partierna inom olika områden.
  Vi kommer även att vara i vårt tält varje dag mellan kl 15.30-20.00.

  Avslutningsdagen söndagen den 26 aug är SDs dag och då har vi även ett partianförande kl 19.00.

  Kom och besök våra debatter och framförallt vårt partianförandet med Mattias Karlsson den 26 aug.

  Länk: www.malmedalsveckan.se

  Mer info
 • Svar på frågor från Cykla i Malmö

  1.       Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
  I vårt trafikpolitiska program nämner vi vikten av att de olika trafikslagen ska samspela med varandra och att det ena inte ska ses som viktigare än det andra. Cykling är för oss en viktig del för hur människor kan ta sig fram i Malmö, precis som de andra olika typerna av trafikslag.

  2.       Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
  Vi ser positivt på att fler cyklar, men ser det inte som ett politiskt självändamål.

  3.       Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
  Malmö är en bra stad för cyklister och blev 2017 utsedd till världens 5:e bästa cykelstad.

  4.       Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?
  Vi vill förbättra underhållet av befintligga cykelbanor och vid nybyggnation ska cykelbanor vara en del av planeringen i arbetet.

  5.       Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
  Nej, bilister upplever redan idag att det är svårt att hitta parkeringsplatser i Malmö. Ett sådant beslut skulle göra det ännu svårare för dem. Som vi sade i fråga 1, alla trafikslag måste vara i samklang med varandra. Där det inte finns cykelbanor kan cyklister cykla på vägen och då ska bilister och cyklister har en ömsesidig respekt för varandra.

  6.       Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö?
  Om behovet finns, ja. Men inte på bekostnad av smalare vägar för bilar.

  7.       I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?
  Vi menar att det inte är vår uppgift att välja vilket trafikslag människor ska använda. Vissa av dessa resor kan vara att skjutsa sina barn till fotbollsträning, skolan eller för att handla mat. Ofta kanske människor ser bilen som ett bättre alternativ då, andra cykeln. Vi har inget emot att människor väljer det ena trafikslaget före det andra, människor har olika behov och för vissa kanske bilen passar bättre, andra cykeln.

  8.       Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter?
  Genom att skapa en tryggare stad där föräldrar vågar släppa iväg sina barn på cykel till skola eller fritidsaktiviteter.

  9.       Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel?
  Egentligen är ju detta problem inte kopplat till cykling utan till att det finns folk i Malmö som vill stjäla cyklar. På många mindre orter kring Malmö kan du ställa din cykel utan att låsa fast den ”i” något utan att den försvinner. Men givetvis ska det finnas en möjlighet att ställa cyklar i cykelställ på ställen som många cyklar till.

  10.   Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
  Det är extremt oklart eftersom detta är kopplat till hur mycket nybyggnation som kommer genomföras i Malmö.

  Mer info