Viktigt meddelande till Tygelsjöbor - Sverigedemokraterna Malmö

Viktigt meddelande till Tygelsjöbor

05

Vi har idag fått mejl från oroliga föräldrar som har fått uppfattningen att paviljongerna vid Tygelsjöskolan kommer flyttas eller rivas till hösten på grund av ett beslut som SD, M, C och MP tagit i kommunstyrelsen.

Detta stämmer inte.

Sverigedemokraterna har i kommunstyrelsen ställt sig bakom följande förslag:

”Återremiss till servicenämnden att i dialog med grundskolenämnden återkomma med förslag på en permanent lösning i Tygelsjö och en avvecklingsplan för paviljongerna.”

Detta innebär att frågan kommer att återkomma till kommunstyrelsen och då kommer vi åter igen få en möjlighet att ta ställning i frågan.

Vi kommer att följa utvecklingen, och beakta olika synpunkter och stödja det förslag som blir till barnens bästa.

Tanken bakom återremissen är inte att störa människors livspussel, utan att på sikt se till att paviljongerna avvecklas och en permanent skolbyggnad etableras.

Det innebär att paviljongerna kommer stanna där de är men ska så småningom avvecklas och ersättas av en permanent skola.